Tajlandska Masaža

 


Tajlandska masaža je oblik rada na telu koji je više od masaže i koristi se kao deo prirodnog lečenja. Tajlandska masaža temelji se na teoriji energetskih kanala koji prolaze preko celog tela i povezuju sve telesne sisteme i organe, a protok energije kroz njih odgovoran je kako za fizičko telo tako i za emocionalno i mentalno stanje pojedinca. Kada su energetski kanali prohodni, telesne funkcije se odvijaju nesmetano, tkiva se pravilno hrane, toksini se efikasno eliminišu iz organizma, a otpornost na stres i druge uticaje je povišena.