Atntistres Terapija

 

ANTISTRES terapija - masaža skalpa.

Glava, vrat i ramena predstavljaju važne energetske centre. Kada smo izloženi stresu, tenzija se najviše akumulira u ovim delovima tela, blokirajući prirodni tok krvotoka, kiseonika i životne energije. Ove blokade izazivaju ukočenost ramena i vrata, bol u očima, migrenozne glavobolje, opadanje kose... Masažom glave se uspostavlja ravnoteža, samoisceljivanje, veća koncentracija i kvalitetniji san.